• NASZA HISTORIA

  Na podstawie uchwały nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30.06.2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie od dnia 01.09.2015 r. jesteśmy samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dla 20 osób upośledzonych umysłowo.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Jeśli chcesz się ubiegać o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie zajrzyj do naszego działu "Jak do nas dołączyć?" Podpowiemy jak się przygotować do wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 66.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie, powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie, przy ul. IV Dywizji WP 66:

 • wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie

 • zaświadczenie lekarskie - w zależności od typu schorzenia - wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych / niepełnosprawności intelektualnej

 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także opinię psychologa, o ile zainteresowany takie posiada

 • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z innych źródeł np. z GOPS-u

 • dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ( w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe)


Decyzja o skierowaniu do ŚDS ,,Promyk” zostanie wydana na podstawie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.