Ułatwienia dostępu

 • 18-LECIE

  Dnia 26 września świętowaliśmy 18-lecie istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie. Tegoroczny jubileusz odbył się pod hasłem: "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - jubileusz na sportowo - Gala Mistrzów Sportu".

  ... czytaj dalej
 • NASZA HISTORIA

  Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie z dniem 1 września 2015 r. na mocy uchwały nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna.

  ... czytaj dalej
 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Jeśli chcesz ubiegać się o skierowanie na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie zajrzyj do zakładki "Zasady przyjęcia". Uzyskasz tam wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

  ... czytaj dalej

Z dniem 24 października 2020 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zajęcia w środowiskowych domach samopomocy zostały zawieszone do odwołania. Aby bezpiecznie przetrwać czas pandemii koronawirusa, dbając o bezpieczeństwo i przede wszystkim zdrowie naszych uczestników - podopiecznych ŚDS "Promyk" w Gościnie, zajęcia zostały zawieszone. W związku z powyższym pozbawiono nas możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej. Pomimo to nie pozostawiliśmy naszych podopiecznych bez wsparcia. Wprowadziliśmy procedurę, która pozwala nam prowadzić zajęcia w formie bezpiecznej dla nas wszystkich czyli...zdalnie.

 

Nie ulega wątpliwości, iż realizacja założonych celów z zakresu Planu Pracy na 2020 r. została mocno zaburzona, mimo to zespół pracowników ŚDS "Promyk" dokłada wszelkich starań aby reorganizując plany pracy pracowni: plastycznej, komputerowej i kulinarnej, realizować program zgodnie z harmonogramem. Nasi uczestnicy na bieżąco dostają od nas materiały do terapii, którą mogą realizować w bezpiecznych warunkach w domu. Materiały plastyczno-techniczne do zajęć manualnych i arteterapii, włóczki, kanwy do wyszywania, artykuły, ciekawostki i czasopisma aby szlifować umiejętność czytania i pisania z zakresu biblioterapii, materiały niezbędne do treningu dydaktycznego oraz treningu funkcji poznawczych. Wśród dosyłanej uczestnikom korespondencji znalazły się też ciekawe przepisy kulinarne, propozycje zajęć do terapii ruchowej oraz treningu umiejętności spędzania wolnego czasu.

Pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym z naszymi uczestnikami oraz ich rodzinami, opiekunami. Pytamy naszych podopiecznych o potrzeby, pomagamy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (rejestracje wizyt, pomoc w zdobyciu e-recepty, wsparcie w zakresie treningu lekowego). Zapewniamy poradnictwo psychologiczne, socjalne i terapeutyczne (tele-terapia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą zajęciowym oraz pracownikiem socjalnym). Wychodzimy na przeciw potrzebom, wykorzystując do tego wszystkie możliwe narzędzia, jakimi dysponujemy.

Systematycznie opracowujemy dokumentację uczestników, m.in. indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawieramy indywidualne oraz grupowe potrzeby i możliwości naszych podopiecznych. Przygotowujemy też propozycje Planu Pracy ŚDS "Promyk" na rok 2021 - zapowiada się bardzo ciekawie:) Prace organizacyjne i porządkowe w ośrodku trwają zawzięcie. Dołożyliśmy wszelkich starań aby po powrocie uczestników ośrodek nadal spełniał wszelkie wymogi oraz standardy sanitarne.

Pomimo, iż uczestnicy "Promyka" nie mogą być z nami pamiętamy, że okres październik i listopad to czas jesiennych porządków w ogrodzie. Dlatego też z nieocenioną pomocą pracownika gospodarczego - Pana Kazimierza porządkujemy tereny zielone przy ośrodku, aby po powrocie uczestników mogły nadal służyć podczas zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych. Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, wzbogaca wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i wideokonferencjach z udziałem specjalistów, aby móc jeszcze efektywniej prowadzić terapię z uczestnikami po powrocie na zajęcia.

Doposażamy nasze pracownie, dostosowujemy do obecnych warunków epidemiologicznych tak aby uczestnicy po powrocie na zajęcia mieli zapewnioną odpowiednią ochronę. Zadbaliśmy też o to, aby podwyższyć standardy funkcjonowania ośrodka. Dzięki środkom pozyskanym z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zamontowano nowoczesną platformę schodową, która z pewnością wpłynie na funkcjonalność budynku.

Uczestnicy mogą również liczyć na nasze wsparcie w zakresie załatwiania spraw urzędowych. Dzięki współpracy z PCPR w Kołobrzegu pomagamy naszym podopiecznym, (posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) pozyskać kolejne dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"- Moduł III.

Strona internetowa "Promyka" jest poddawana systematycznej aktualizacji. Utworzono nowe foldery, zakładki, zdjęcia, opisy. Zapraszamy abyście zaglądali do nas przez wirtualne okno. Systematycznie współpracujemy z: Urzędem Miejskim w Gościnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, poradniami specjalistycznymi, gabinetami lekarza rodzinnego. Jesteśmy w stałym kontakcie z kadrą i uczestnikami z zaprzyjaźnionych ośrodków wparcia. Dokładamy wszelkich starań aby czas pandemii nie odebrał nam możliwości niesienia pomocy i bycia oparciem dla uczestników "Promyka".

Anna Kożuchowska - Salawa

Nowoczesna platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych zamontowana w ŚDS "Promyk"