Ułatwienia dostępu

 • 19-LECIE

  Ostatnio świętowaliśmy 19-lecie istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie.

  ... czytaj dalej
 • NASZA HISTORIA

  Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie z dniem 1 września 2015 r. na mocy uchwały nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna.

  ... czytaj dalej
 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Jeśli chcesz ubiegać się o skierowanie na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie zajrzyj do zakładki "Zasady przyjęcia". Uzyskasz tam wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

  ... czytaj dalej

Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie został powołany Uchwałą nr XII/107/03 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2003 r. i rozpoczął działalność w 2004 roku. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gościno z dnia 30 października 2008 r. Dom znajdował się w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie Uchwały nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015r. ŚDS "Promyk" został wyodrębniony ze struktury GOPS i stał się samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 20 osób: przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom jako ośrodek wsparcia obejmuje pomocą osoby zamieszkałe na terenie gminy Gościno.
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są co najmniej przez 6 godzin dziennie.


Głównym celem Domu jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom, które z powodu choroby przejawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pobyt w ośrodku pozwala na podtrzymanie lub rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Ponadto podczas prowadzonych zajęć podopieczni mają możliwość rozwijania prawidłowych kontaktów międzyludzkich, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także integracji ze środowiskiem lokalnym.


Ośrodek utrzymuje stały kontakt z innymi jednostkami o podobnym profilu działalności. W ramach współpracy podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych, kulturalnych i sportowych.


Naszym uczestnikom pragniemy dać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia - przyjdź do nas!